Reklamační podmínky

V případě reklamace zakoupeného zboží v našíem e-shopu použijte prosím vzor reklamačního dopis s popisem závady zakoupeného zboží a toto zašlete na adresu uvedenou ve vzoru dopisu.

 

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

WKG Security & IT Communication s.r.o.

areál Rozváděče Šašinka

Frýdecká 553

71900 Ostrava- Kunčice

IČ prodávajícího: 293 95 976


Datum: -------------------Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)


Vážení,

dne … jsem prostřednictvím e-shopu na internetové adrese wkg.inshop.cz zakoupil ----------------------------------(popis zboží). Popis vady ---------------------- Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu neodstranitelnou, žádám vás o výměnu zboží, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
Předem děkuji za kladné vyřízení

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu